ఫ్యాక్టరీ టూర్

ఫ్యాక్టరీ వీక్షణ

గిడ్డంగి

గిడ్డంగి

ల్యాబ్

ముడి పదార్థాల గిడ్డంగి


ప్రధాన అప్లికేషన్

ఇంజెక్షన్, ఎక్స్‌ట్రాషన్ మరియు బ్లోయింగ్ అచ్చు